Nikom Wannarachue

แพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา นักเขียน นักประพันธ์เพลง
IMG_3865.jpg
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

นิคม วรรณราชู

นายแพทย์นักเขียน นักประพันธ์เพลง

เขาชอบดนตรีตั้งแต่เล็ก ชอบร้องเพลง เขาหัดเล่นฮาร์โมนิก้า (Harmonica) เมื่ออายุยังน้อย และเคยเรียนเปียโนอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา ทำให้เขามีโอกาสได้สัมผัสกับดนตรีแทบทุกชนิด จากต่างชาติต่างภาษา ทั้ง contemporary และ classical เขาเขียนเพลงแบบฟังสบาย และพยายามขยายขอบเขตของเพลงไทยไปสู่สากลยิ่งขึ้น

 
 

ผลงานเขียนหนังสือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และหอบหืด

IMG_0905.jpg
เลี้ยงลูกสุขภาพดีวิถีใหม่

สุขภาพจิตของลูกมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสุขภาพกาย

หน้าที่อันสำคัญยิ่ง

พ่อแม่ควรปลูกฝังความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อลูกยังเล็ก

เลี้ยงลูกปลูก IQ และ EQ

คำพูดของพ่อแม่อาจทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือเห็นชีวิตเต็มไปด้วยความผิดหวังก็ได้

เลี้ยงดู ปลูกฝัง

เด็กจะมองตัวเองอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่พ่อแม่พูด

กกกกกกกกก

ขขขข ขขข   ขขขขขข   ขขขขขขข ขขข

กกกกกกกกก

ขขขขขข ขขขขข ขขขขข  ขขขขขขข

จากใจหมอนิคม

" อีกร้อยปีข้างหน้า...โลกอาจผิดแผกไป...

เพราะฉันมีความหมายและความสำคัญ

ต่อชีวิตของเด็กคนหนึ่ง​ " 

นิคม วรรณราชู